Posted by admin

Wycena firmy – do jakich celów się ją robi

W jaki sposób może być wykonana wycena przedsiębiorstwa
Podczas działania każdej firmy mogą się pojawić przypadki, gdy z jakiegoś powodu potrzebne będzie oszacowanie jej wartości. Na przykład to może być sprzedaż lub kupno takiego przedsiębiorstwa, podział albo wzięcie jakiejś bankowej pożyczki. Pozwoli to zainteresowanym stronom zorientować się, jak wygląda rzeczywiście sytuacja, i w oparciu o to podjąć odpowiednie decyzje biznesowe. Zależnie od sytuacji wycena spółek może być przeprowadzona kilkoma różnymi sposobami. Stosunkowo często wykorzystuje się podejście majątkowe, w którym od sumy zgromadzonych aktywów odejmowane są wszystkie pasywa. Lecz nie w każdej sytuacji ta wycena będzie odpowiednia, dlatego też można użyć podejścia dochodowego i porównawczego. Przy podejściu dochodowym wartość firmy ustalona zostaje na podstawie planowanych dochodów, z ujęciem istniejących kosztów. W przypadku metody porównawczej firma zostaje porównana z pozostałymi podmiotami funkcjonującymi w danej branży, i na tej podstawie szacowana jest jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.